SK FARM Partners
SK FARM Partners

SK FARM Partners

Dávame farmárom k dispozícii adekvátne
krmivo v súlade s ich miestnymi podmienkami.

SK FARM Partners

SK FARM Partners

Spolupracujeme s viacerými firmami,
ponúkame širší pohľad na danú problematiku.

SK FARM Partners je medzinárodne zameraná poradenská a obchodná spoločnosť v oblasti výživy a manažmentu hospodárskych zvierat. My zlepšujeme ekonomiku výroby mlieka!

Slovenské korene – globálne zázemie!

Sme medzinárodne zameraná výživárska spoločnosť, ktorá je v Európe doma,
ale pôsobí v lokálnych podmienkach Slovenska, ktoré je jej domovom.