Komodity

Tu nájdete aktuálne cenové kotácie termínovaných obchodov (Futures) pre všetky dôležité poľnohospodárske suroviny. Zároveň tu prinášame aktuálne ceny pre vybrané poľnohospodárske produkty a suroviny na výrobu krmiva.

Tento prehľad cien vypracovávame s veľkou precíznosťou. Napriek tomu nedávame žiadnu záruku ohľadom kompletnosti, aktualizácie a správnosti tu prezentovaných údajov. SK FARM Partners s.r.o. nemôže byť zodpovedné za dôsledky použitia týchto údajov zo strany návštevníka našej stránky. Z tohto prehľadu cien nesmú byť odvodzované žiadne práva a povinnosti.

Sušená srvátka

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works

Odstredené mlieko

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works

Palmový olej

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works

Kokosový olej

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works

Odcukrená srvátka

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works