SK FARM Partners

SK FARM Partners

Partneri slovenských farmárov vo výžive
hospodárskych zvierat.

SK FARM Partners

SK FARM Partners

Dávame farmárom k dispozícii adekvátne
krmivo v súlade s ich miestnymi podmienkami.

SK FARM Partners

SK FARM Partners

Spolupracujeme s viacerými firmami,
ponúkame širší pohľad na danú problematiku.

Distribútor renomovaných značiek minerálnych krmív, premixov, mliek pre teľatá, doplnkových krmív a špecialít pre výživu hospodárskych zvierat.

Slovenské korene – globálne zázemie!

Sme medzinárodne zameraná výživárska spoločnosť, ktorá je v Európe doma,
ale pôsobí v lokálnych podmienkach Slovenska, ktoré je jej domovom.