SME HRDÍ CHOVATELIA DOJNÍC!

Kolokvium pre všetkých chovateľov dojníc - o trendoch a víziách v chove mliečnych kráv.

Termín: 5.2.2019

Čas: 9:00 - 13:00

Miesto: https://www.hoteltenis.sk/

Hlavní prednášajúci

Dr. Wolfram Richardt
(Landwirtschaftliche Kommunikations- und Service- Gesellschaft mbH, Lichtenwalde)

Prof. Dr. Olaf Steinhöfel
(Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Köllitsch, Sachsen) DE

Dipl. Ing. agr. Tobias Wagner
(Agrargesellschaft Ruppendorf AG, Klingenberg) DE

Prof. Dr. Manfred Hoffmann
(Sächsischer Landeskontrollverband e.V., Lichtenwalde) DE

Témy seminára

8:30 - 9:00
Prezentácia účastníkov seminára

9:00
Otvorenie podujatia
Ing. Ján Drevenák, SK FARM Partner s.r.o. (SK)

9:05 - 9:45
Zásobenie dojníc dusíkatými látkami
Prof. Dr. Olaf Steinhöfel (DE)

9:55 - 10:35
Prispôsobenie typov kŕmnych dávok dojníc klimatickým zmenám
Prof. Dr. Manfred Hoffmann (DE)

10:45 - 11:00
Prestávka na občerstvenie

11:05 - 11: 45
Kŕmna hodnota trávnych, leguminóznych senáží a kukuričných siláží - Index objemového krmiva
Dr. Wolfram Richardt (DE)

11:50 - 12:30
Dojacie roboty a predĺženie dobrovoľnej doby čakania ako možnosti zlepšenia dlhovekosti dojníc
Dipl. Ing. agr. Tobias Wagner (DE)

12:40 - 13:00
Diskusia

13:00
Obed

Cena pre účastníka podujatia je 75 € vrátane DPH. V cene je zahrnuté aj občerstvenie a obed v mieste konania seminára. Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám bude zaslaná predfaktúra. Účastnícky poplatok prosíme uhradiť do 31. januára 2019 na účet SK FARM Partners alebo v mieste konania.

Bankové spojenie SK FARM Partners s.r.o.
Všeobecná úverová banka:
IBAN: SK91 0200 0000 0031 9305 2651
SWIFT kód: SUBASKBX

Prihlasovací formulár

Rezervujte si svoje miesto vyplnením a odoslaním tohto prihlasovacieho formulára

Titul, Meno a priezvisko:*
Telefón:*
E-mail:*
Firma:
Pozícia vo firme:

*povinné údaje

Po zaplatení predfaktúry nie je možné žiadať o vrátenie účastníckeho poplatku, ani jeho časti. Som si toho vedomý a výslovne s tým súhlasím. V prípade, že sa nebudem môcť zúčastniť a budem mať zaplatený účastnícky poplatok, mám možnosť poslať za seba náhradu. Údaje o mojom náhradnikovi/náhradníčke oznámim bezodkladne na E-Mail info@skfarm.sk