Komodity

Tu nájdete aktuálne cenové kotácie termínovaných obchodov (Futures) pre všetky dôležité poľnohospodárske suroviny. Zároveň tu prinášame aktuálne ceny pre vybrané poľnohospodárske produkty a suroviny na výrobu krmiva.

Tento prehľad cien vypracovávame s veľkou precíznosťou. Napriek tomu nedávame žiadnu záruku ohľadom kompletnosti, aktualizácie a správnosti tu prezentovaných údajov. SK FARM Partners s.r.o. nemôže byť zodpovedné za dôsledky použitia týchto údajov zo strany návštevníka našej stránky. Z tohto prehľadu cien nesmú byť odvodzované žiadne práva a povinnosti.

Pšenica potravinárska

MATIF - Cenové kotácie za 50 ton potravinárskej pšenice (ex silo Ruon, Francúzsko).
Ceny v EUR za tonu. Výška kotraktu: 50 t, Obchodné hodiny - od 10:45 do 18:30

Kukurica

MATIF - Cenové kotácie za 50 ton kŕmnej kukurice (ex silo v Bayonne, Francúzsko).
Ceny v EUR za tonu. Výška kotraktu: 50 t, Obchodné hodiny - od 10:45 do 18:30

Repka

MATIF - Cenová kotácia za 50 ton repky (ex vybrané vnútrozemské prístavy v Nemecku & Francúzsku, FOB-hodnota).
Ceny v EUR za tonu. Výška kotraktu: 50 t, Obchodné hodiny - od 10:45 do 18:30

Sójové bôby

CBOT - Soybeans - Cenové kotácie za 5.000 Bushel sójových bôbov (~136 ton).
Cenové kotácie v US Cents za Bushel. Obchodné hodiny pre elektronické obchody sú od 19:00 - 07:45 (v noci) a 08:30 – 13:15 časová zóna Chicago.

Jačmeň sladovnícky

MATIF - Cenová kotácia za 50 ton sladovníckeho jačmeňa (ex FOB-hodnota Antwerpy alebo Ghent).
Ceny v EUR za tonu. Výška kotraktu: 50 t, Obchodné hodiny - od 10:45 do 18:30

Výkrmové ošípané

ISN - Trhové správy.
Ceny v EUR za 1 kg jatočnej hmotnosti. Vereinigungspreis (zjednocujúca cena) z piatka bežného týždňa. Smerný údaj pre nasledujúci týždeň.

Odstavčatá 25kg

ISN - Trhové správy.
Ferkel Nord-West. Cena zverejnená v pondelok bežného týždňa - kotácia uplynulého týždňa. Smerný údaj pre prebiehajúci týždeň zverejnenia.

Sušená srvátka

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works

Odstredené mlieko

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works

Palmový olej

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works

Kokosový olej

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works

Odcukrená srvátka

Údaje zozbierané od výrobcov krmiva, s ktorými spolupracujeme.
Ceny v EUR/1000 kg/ex works